10 February 2020
ESRF
UTC timezone
Starts 10 Feb 2020 09:00
Ends 10 Feb 2020 18:00
UTC
ESRF
Auditorium